Päiväkodit

Turvallisia tiloja varhaiskasvatukseen

Sievi Hyvinvointitilat rakentaa turvallisia tiloja varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tarpeisiin. Päiväkotien ja ryhmätilojen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioimme lasten tarpeet ja henkilökunnan toiveet. Investointivapaa avaimet käteen -toteutus on tilaajalle vaivaton.

Huolehdimme terveellisestä ja laadukkaasta rakentamisesta niin sisä- kuin ulkotiloissa. Käytämme päiväkodeissa, kuten muissakin hyvinvointitiloissa, turvallisia, terveellisiä ja vakioituja rakenneratkaisuja. Vältämme aina riskirakenteita.

”Kiinnitämme erityistä huomiota tilojen toimivuuteen, tehokkuuteen, akustiikkaan, äänieristykseen ja valaistukseen.”